Marea Lojă Regională a Transilvaniei

MAREA LOJĂ REGIONALĂ A TRANSILVANIEI, ÎMPREUNĂ CU SUPREMUL CONSILIU ROMÂN AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT, sunt constituite, consacrate şi instalate într-o PIRAMIDĂ JUSTĂ şi PERFECTĂ, în Conventul din data de 30 noiembrie 2019, la Orientul CLUJ-NAPOCA.

Masonii ce alcătuiesc, MAREA LOJĂ REGIONALĂ A TRANSILVANIEI-Lojă de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, proclamă cu tărie credinţa Întru Gloria Marelui Arhitect al Universului, în puterea şi voinţa Sa revelată, în nemurirea sufletului, în Constituţia şi Regulamentul General Masonic şi este profund TRADIŢIONALĂ, RITUALICĂ ŞI SPIRITUALĂ.

MAREA LOJĂ REGIONALĂ A TRANSILVANIEI, îndeplineşte toate criteriile de constituire, având 3 loji fondatoare consacrate, instalate la rândul lor în mod regular, cu fraţi iniţiaţi într-o lojă regular constituită în 09.09.5999, R∴L∴ Athenaeum, din Or∴ Bucureşti, cu Patenta şi Decretul de constituire semnate.

SUPREMUL CONSILIU ROMÂN AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT al MARII LOJI REGIONALE A TRANSILVANIEI, este constituit din 10 fraţi de grad 33, iniţiaţi la gradele 1-3 ale aceleaşi R∴L∴Athenaeum din Or∴ Bucureşti şi la lojile de perfecţionare ale Supremului Consiliu Român al MARII LOJI NAŢIONALE A ROMÂNIEI-Lojă de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, respectiv: atelierul de perfecţie 4-14,,Steaua României” nr 1, capitoliu 15-18 ,,Costache Negri”, nr.2 şi areopagul 19-30 ,,Radu de la Afumaţi”, nr.3 şi la gradele 31-33, de către Supremul Consiliu Român al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.

Alegerea numelor celor trei respectabile loji masonice fondatoare, cu numele a trei nume istorice din regiune, CASTRUM CLUS, VIRTUS POTAISSA şi LUX NAPOCENSIS, face ca masoneria română din aceasta regiune să fie puternic ancorată prin rădăcini istorice adânci, de la constituirea statului, începând de la Burebista, Decebal, Traian ș.m.d., arătând paternitatea milenară pe acest pământ românesc, cu o civilizaţie şi o cultură danubiană masonică, unică în lume.

Dedicăm constituirea, consacrarea şi instalarea MARII LOJI REGIONALE A TRANSILVANIEI, ÎMPREUNĂ CU SUPREMUL CONSILIU ROMÂN AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT, tuturor fraţilor care au contribuit la realizarea Marii Uniri de la 1918, începută cu trei secole, de la Mihai Viteazu, care a realizat pentru scurt timp această Mare Unire.

Constituirea, consacrarea si instalarea MARII LOJI REGIONALE A TRANSILVANIEI, ÎMPREUNĂ CU SUPREMUL CONSILIU ROMAN AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT, face parte din Programul Naţional de Descentralizare a masoneriei române postdecembriste, care a fost fărâmiţată şi plină de conflicte permanent, corupţie şi îndepărtarea de la ritualurile masonice.

Documentele sunt realizate în urma unor dezbateri ample între noi, fraţii. Toate sunt aprobate de Conventele Masonice ale vremii, comisiile juridice masonice votând în unanimitate, Marii Maeştri, promulgând toate edictele, decretele, patentele, etc. sub auspiciile cărora au lucrat toate lojile regulare din România şi din lume.

Sunt îndeplinite şi respectate cu stricteţe toate criteriile masonice fundamentale universal acceptate, asigurându-se cadrul regulamentar şi constituţional masonic de funcţionare, astfel încât să fie recunoascute oficial oriunde în lume.

Să aducem mulţumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea în timp a acestor podoabe nestemate ale Ordinului nostru, fără de care lucrarea masonică nu ar fi fost posibilă, pentru veridicitatea lor, complexitatea lor şi caracterul profund spiritual şi tradiţional, pentru realizarea unei masonerii care să aibă următoarea deviză:

  • O MASONERIE ROMÂNEASCĂ
  • O MASONERIE PENTRU ROMÂNI
  • O MASONERIE PE ÎNŢELESUL ROMÂNILOR
  • O MASONERIE MORALĂ, SPIRITUALĂ, TRADIŢIONALĂ ŞI RITUALICĂ